"ROK 1968. POLSKA I CZECHOSŁOWACJA."

W czwartek, 13 lutego 2014 roku, odbył się finał konkursu na prezentację multimedialną "Rok 1968. Polska i Czechosłowacja", zorganizowanego przez Czeskie Centrum Kultury, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia oraz LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema Warszawie.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy pod opieką merytoryczną nauczycieli przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące wydarzeń roku 1968 w Polsce i Czechosłowacji - ich przyczyn, konsekwencji oraz szerszego kontekstu historycznego, z uwzględnieniem losu studenta Jana Palacha.

 

Podczas spotkania finałowego na Przystanku Historia finaliści zaprezentowali dziesięć najlepszych prac. Uczennice naszej szkoły: Paulina Bonarek, Natalia Kieszek, Martyna Niekoraniec - Brańska zostały wyróżnione.

Uczennice do konkursu przygotowywała p. Anna Krzykowska.

 
 

Zajęcia pozalekcyjne

Media