Wiosenna przerwa świąteczna

Dyrekcja zawiadamia, iż 16 kwietnia (środa) lekcje odbywają się według skróconego planu zajęć.  

W związku z wiosenną przerwą świąteczną  17 – 22 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media