Zakończenie projektu w IPN

                4 czerwca 2014 roku w siedzibie IPN – Przystanek Historia odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć... - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”. Projekt został zainicjowany i realizowany przez Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia przy współpracy z Fundacją Ja Kobieta, Urzędem ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Więzienie Pawiak, Muzeum w Tykocinie i Oddziałem Muzeum Lubelskiego „Pod zegarem”.

                Trzy zespoły z naszej Szkoły składające się z uczennic klasy 2Lc zaprezentowały filmy będące wywiadem z więźniarkami z Ravensbrueck. W projekcie brało udział 320 osób z całej Polski. Z dumą informujemy, że nasz zespół składający się z uczennic: Joanny Keler, Adrianny Majdak, Karoliny Osińskiej i Julii Karasińskiej znalazł się wśród nagrodzonych. Uczennice przeprowadziły wywiad z byłą więźniarką panią Krystyną Zając. 

                Prezentacje uświetnił występ artystyczny uczennic z Tespisu. Obecna była klasa 2Lc pod przewodnictwem p. prof. Anny Krzykowskiej i p. prof. Ewy Bednarczyk

Zajęcia pozalekcyjne

Media