Ranking it-szkoła 2014

Miło nam poinformować, że nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 zajęła

  • 23 miejsce w rankingu ogólnopolskim (awansowała  aż 148 pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym)  
  • 4 miejsce w województwie mazowieckim (awansowała  44 miejsca w porównaniu z rokiem ubiegłym ). 

Ranking szkół ponadgimnazjalnych IT Szkoła jest sporządzany na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych kategoriach działań programu  w układzie ogólnopolskim oraz wojewódzkim dla wszystkich szkół zarejestrowanych w programie. 

Szkolny koordynator projektu, 
Małgorzata Winczewska

Zajęcia pozalekcyjne

Media