Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczął się w Zespole  Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w obecności nowej Dyrekcji - Pani Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej i Pani Wicedyrektor Adriany Wołoszko - kadry pedagogicznej, przedstawicieli Rady Rodziców, zaproszonych gości oraz uczniów klas pierwszych.

Uroczystości przyświecały słowa Platona: Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne, i kochać, co dobre – w tym cel rozumnego życia. Pani Dyrektor rozpoczęła więc rok szkolny w duchu Platońskiej triady: prawdy, piękna i dobra. Skierowała do nauczycieli i uczniów słowa pełne optymizmu. Podkreśliła znaczenie odpowiedzialności za drugiego człowieka i szereg wyzwań, jakie niesie ze sobą edukacja młodzieży.

Przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego powitali nową Dyrekcję, jak również przekazali życzenia pierwszoklasistom.

Na dobry początek roku szkolnego nie zabrakło muzycznego upominku – piosenkę Grażyny Łobaszewskiej zaśpiewała uczennica klasy maturalnej.

Uroczystość poprowadziła Pani Ewa Bednarczyk.

Zajęcia pozalekcyjne

Media