Plenerowa gra „Wnoszę projekt ustawy...”

 

Wnoszę projekt ustawy… pod takim hasłem w piątek, 5 września 2014 roku, odbyła się gra plenerowa przygotowana przez Muzeum Historii Polski z okazji 25. rocznicy działalności odrodzonego Senatu RP. Wzięli w niej udział uczniowie klasy 3b i klasy 3c wraz z opiekunami - Panią Anną AndrzejewskąPanią Anną Krzykowską. 

Scenariusz gry odtwarzał proces legislacyjny ustawy w parlamencie - od podjęcia inicjatywy ustawodawczej aż do ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Uczestnicy poznawali tajniki procesu i wzięli na siebie odpowiedzialność stworzenia ustawy doskonałej, którą poddali głosowaniu. Wykonując kolejne aktywności, odkrywali również historię Senatu i zapoznawali się z codzienną pracą senatorów.

Na końcu gry na uczestników czekała niespodzianka – podczas spaceru z przewodnikiem mogli zajrzeć do miejsc niedostępnych na co dzień w budynku Senatu.

Zajęcia pozalekcyjne

Media