Ślubowanie klas pierwszych

10 września tego roku odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie ślubowali w obecności Dyrekcji i wychowawców. Pani Dyrektor Małgorzata Mroczkowska dokonała symbolicznego przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet uczniów Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego, wręczając przedstawicielowi klas pierwszych klucz do bram szkoły. Tradycyjnie podczas ślubowania młodzież została zapoznana z bogatą historią naszej szkoły oraz postacią jej patrona w myśl prawdy, że każdy członek szkolnej rodziny powinien znać najistotniejsze informacje o szkole, do której uczęszcza, i jej patronie. Po zakończonej uroczystości, w obecności wychowawców, młodzież udała się na Cmentarz Powązkowski, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie naszego patrona. 

Uroczystość prowadziła Pani Ewa Bednarczyk.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media