Rajd Szlakami Zrywów Narodowych o Wolną i Niezawisłą Polskę

W sobotę, 20 września 2014 roku, siedmioosobowa grupa uczniów z naszej szkoły wraz opiekunem - Panią Anną Krzykowską - wzięła udział w Mazowieckim Rajdzie Szlakami Zrywów Narodowych o Wolną i Niezawisłą Polskę. Był to pierwszy rajd z całej serii rajdów (pozostały jeszcze trzy), organizowany przez majora Waldemara Kruszyńskiego, obecnego prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Odwiedziliśmy muzeum oraz cmentarz w Palmirach (szczególne miejsce pamięci o pomordowanych podczas wojny), a także kościół w Wierszach, który został wzniesiony na placu apelowym Zgrupowania Kampinos AK na terenie tzw. Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Dzień był piękny, puszcza odkryła przed nami swoje uroki. W rajdzie uczestniczyli uczniowie z siedmiu zaprzyjaźnionych szkół. Rajd zakończył się wspólną zabawą przy ognisku. Kolejny etap przed nami już w październiku.

Anna Krzykowska 

Zajęcia pozalekcyjne

Media