Wymiana młodzieży Polska - Niemcy

 

Od dwudziestu jeden lat nasza szkoła aktywnie współpracuje ze szkołą  Georg-Simon-Ohm Berufskolleg w Kolonii.

Każdego roku organizowana jest wymiana młodzieżowa pomiędzy tymi szkołami.

Realizując projekt stawiamy sobie następujące cele:

·  Podnoszenie kompetencji językowych uczniów w zakresie nauki języków niemieckiego i angielskiego.

·  Poznanie kraju naszego sąsiada i wyrobienie postawy tolerancji wobec odmiennych zachowań, poglądów.

·  Poznanie i próba konstruktywnej rozmowy na temat naszej wspólnej trudnej przeszłości.

·  Promowanie postaw asertywnych i kreatywnych.

·  Wskazanie uczniom szans i możliwości świadomego kształtowania swojej przyszłości.

Wymiana współfinansowana jest przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży. 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media