Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Z tej okazji uczennice klasy 3d, Iga Skura, Małgorzata Zdunik i Dominika Tchorek, pod opieką nauczycielki biologii, Pani Beaty Markulis, przygotowały  prezentację pt. Antybiotyki – błogosławieństwo i przekleństwo. Prezentacja została przedstawiona na auli dla klas o profilu przyrodniczym: 1d, 1e, 2d, 3d i 3c, które realizują przedmiot przyroda. Po prezentacji odbył się test z wiedzy o antybiotykach.  

Dla całej społeczności szkolnej uczennice przygotowały tablicę informacyjną na temat racjonalnego stosowania antybiotyków.

Czekamy na więcej!

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media