Mazowieckie Spotkania Teatralne „Zwierciadła”

 

 II edycja Mazowieckich Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” odbędzie się 4 marca w naszej szkole!

 Idea „Zwierciadeł”

„Zwierciadła” to przegląd o niepowtarzalnym charakterze, ponieważ w całości organizowany jest przez młodzież - dla młodzieży. Program Mazowieckich Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” obejmuje przegląd teatrów amatorskich z całego województwa mazowieckiego, warsztaty oraz spotkanie z gościem specjalnym festiwalu, mające na celu integrację uczestników i rozwój ich pasji.

 Mazowieckie Spotkania Teatralne „Zwierciadła” są częścią ogólnopolskiego projektu Spotkajmy Się Teatralnie, realizowanego przez Fundację „Teatrikon” oraz Stowarzyszenie „Polska Rada Przedsiębiorczości”. Warszawa wraz z Białymstokiem, Bydgoszczą, Olsztynem, Rzeszowem i Lublinem tworzy sieć młodzieżowych festiwali.

 

 

„Zwierciadła” mają charakter konkursu. Swoją wyjątkowość zawdzięczają temu, że odbywają się wewnątrz szkoły. Na czas trwania wydarzenia sala gimnastyczna przeistacza się w salę teatralną z prawdziwego zdarzenia - instalowane są kotary, oświetlenie oraz nagłośnienie. Młodzież występująca na naszym festiwalu przygotowuje spektakle o tematyce aktualnej, często poruszającej problemy, z jakimi dziś borykają się młodzi. Przedstawienia, prezentowane później osobom w tym samym wieku, poddawane są prawdopodobnie najtrudniejszemu sprawdzianowi - ocenie rówieśników.

„Zwierciadła” pozwalają dostrzec w teatrze prawdziwą przyjemność obcowania ze sztuką, sprawiają, że wiele osób „zaraża się” pasją teatralną. W erze kultury „fast foodów” i zaabsorbowania młodzieży telewizją oraz Internetem, taki festiwal daje możliwość aktywnego odejścia od tych schematów i odnalezienia realnej satysfakcji z żywego doświadczania teatru.

Źródło: Ogólnopolskie Spotkania Teatralne „Zwierciadła 

 ***

Do festiwalu pozostało już tylko kilkanaście dni. Uczniowie naszej szkoły od samego początku zaangażowali się w organizację II edycji Mazowieckich Zwierciadeł”. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć pokazujących, w jaki sposób włączyli się w przygotowania do festiwalu (m.in. nakręcili niemy film reklamowy, wykonali zwierciadła, zbierali fundusze).

Już wkrótce harmonogram Zwierciadeł!

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media