Quiz ze znajomości historii i kultury Niemiec


13 lutego odbył się w naszej szkole międzyklasowy, internetowy quiz ze znajomości historii i kultury NiemiecW konkursie wzięli udział uczniowie z klas 1b, 1c i 1d, uczący się języka niemieckiego.

Pierwsze miejsce zajęły ex aequo dwie grupy z klasy 1b:

Grzegorz Pietroń, Patryk Rutkowski;

Weronika Gawęda, Ewelina Matusik i Artur Hakobyan.

Uczestnicy quizu, odpowiadając na pytania, musieli wykazać się nie tylko wiedzą o historii i kulturze naszych sąsiadów (m.in. wiadomościami z zakresu zjednoczenia Niemiec w XX w., powstania i upadku muru berlińskiego, krajobrazu i podziału administracyjnego kraju, tradycji narodowych), ale również takimi umiejętnościami, jak praca w grupie czy wyszukiwanie informacji na określony temat w internecie.

Konkurs opracowały i przeprowadziły nauczycielki języka niemieckiego: Pani Anna Rymaszewska i Pani Monika Wielgus.

Serdecznie gratulujemy obu grupom zwycięzców i zachęcamy wszystkich uczniów do pogłębiania wiedzy o historii i kulturze naszych zachodnich sąsiadów!

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media