Tydzień Kultury Języka Polskiego

W ramach obchodów 110. rocznicy wprowadzenia nauczania w języku polskim do Szkoły Konopczyńskiego w dniach od 9 do 15 marca odbędzie się w naszej szkole Tydzień Kultury Języka Polskiego 

Na „słupie ogłoszeniowym” na parterze pojawił się z tej okazji medal (autorstwa Pana Ryszarda Pasternaka) upamiętniający wydarzenia, które miały miejsce 20 lutego 1905 roku w ówczesnej Szkole Emiliana Konopczyńskiego (widoczny powyżej).

Głównym założeniem Tygodnia Kultury Języka Polskiego jest poszerzenie wiedzy z zakresu języka polskiego oraz popularyzowanie historii naszej szkoły.

Pragniemy w ten sposób nie tylko zainteresować wszystkich uczniów i pracowników szkoły poprawną polszczyzną oraz zachęcić ich do posługiwania się poprawnymi formami językowymi, ale przede wszystkim wesprzeć maturzystów w ich przygotowaniach do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, który w maju tego roku zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w nowej formule.

 W organizację Tygodnia Kultury Języka Polskiego zaangażowali się również uczniowie naszej szkoły:

  • klasa 2c przygotowała dla maturzystów prezentacje zagadnień maturalnych z języka polskiego z zakresu kształcenia językowego ze zbioru zadań opublikowanych przez CKE;
  • klasy 1t, 2e i 2d wykonały plakaty z serii Detektyw Emil na tropie błędów językowych, ilustrujące najczęściej popełniane błędy językowe w mediach oraz komentarze językoznawców na temat tych błędów.

Gościnnie z wykładami wystąpią doktoranci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Pani Anna Dąbkowska, Pan Paweł Trzaskowski).

Głos zabiorą także nauczyciele naszej szkoły (byli i obecni): Pani Katarzyna Guess, Pan Ryszard Pasternak.

Tydzień Kultury Języka Polskiego zorganizowały: Pani Edyta Janiak, Pani Anna Szcześniak.


Zajęcia pozalekcyjne

Media