Wyniki konkursu Detektyw Emil na tropie błędów językowych

Przedstawiamy wyniki konkursu wiedzy o języku polskim, który odbył się 13 marca 2015 roku. Żadnemu z reprezentantów nie udało się zdobyć maksymalnej liczby punktów (71 punktów), ale piątek trzynastego okazał się tym razem szczęśliwym dniem dla następujących klas:

  

IV miejsce: ex aequo klasy 3e oraz 2c (57 punktów)

 V miejsce: klasa 3c  (55 punktów)

VI miejsce: klasa 1t (53 punkty)

VII miejsce: klasa 2b (52 punkty)

VIII miejsce: klasa 1e (51 punktów)

IX miejsce: ex aequo trzy klasy: 2a, 1c, 3b (50 punktów)

X miejsce: klasa 3t (49 punktów)

XI miejsce: klasa 1b (46 punktów)

XII miejsce: klasa 1d (45 punktów)

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Na konkurs nie zgłosili się przedstawiciele klas: 1a, 3d, 2t, 4t.

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media