Dyplom ukończenia kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL

 

W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości, prowadzonych przez Panią Annę Bebko, uczniowie klas 2e i 3e wzięli udział w XIII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG). Jej nieodłączną częścią był uruchomiony 13 października 2014 roku kurs e-learningowy.

Dyplom ukończenia ogólnopolskiego kursu e-learningowego SIGG.EDU.PL z wynikiem pozytywnym otrzymała jako jedyna uczennica klasy 2e – Sylwia Gajos. 

Kurs składał się z dziesięciu modułów z elementami multimedialnymi, pozwalających uczestnikom na zdobycie wiedzy o metodach inwestowania oraz mechanizmach rządzących rynkiem kapitałowym. Każda lekcja zakończona była quizem on-line, natomiast w dniach 9-15 stycznia br. odbyła się klasówka on-line, sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu Giełdy Papierów Wartościowych i rynku kapitałowego.

Sylwia wykazała się znajomością takich zagadnień, jak:

 Inwestowanie, oszczędzanie, spekulowanie,

 Rynek kapitałowy jako część rynku finansowego,

Rynek usług bankowych,

Giełda Papierów Wartościowych,

Rynek akcji,

Rynek obligacji,

Rynek instrumentów pochodnych,

Uczestnicy rynku kapitałowego,

Jak inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne?,

Przełożenie wiedzy na praktykę – codzienne i niecodzienne decyzje finansowe.

Sylwii Gajos gratulujemy, a pozostałych uczniów zachęcamy do udziału w kolejnych projektach edukacyjnych. 

  

Zajęcia pozalekcyjne

Media