Uprawnienia SEP dodatkowym atutem na rynku pracy

W dniach 16-18 marca uczniowie klas 3 i 4 technikum brali udział w kursie przygotowującym do państwowego egzaminu Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin i uzyskali Świadectwo Kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kW.

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zajęcia pozalekcyjne

Media