Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych odbyło się w piątek, 24 kwietnia 2015 roku. Dla wszystkich uczniów i nauczycieli był to z jednej strony czas refleksji nad pewnym etapem życia szkolnego, który już bezpowrotnie minął, a z drugiej - doskonały moment na podsumowanie wspólnej, kilkuletniej pracy.

Najlepsi uczniowie ze średnią ocen co najmniej 4.0 na świadectwie ukończenia szkoły średniej otrzymali z rąk Pani Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej świadectwa, listy pochwalne dla rodziców, stypendia naukowe oraz nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Kaja Czarnecka z klasy 3d (4,67), Kacper Badowski z klasy 3d (4,50) oraz Magda Kaźmierczak z klasy 3c (4,44).

Nagrodzono również tych, którzy w szczególny sposób  wyróżnili się na forum szkoły. Byli to uczniowie tworzący koło teatralne Tespis - Aleksandra Żbikowska (3c), Ewa Szczesna (3c), Alicja Dmochowska (3c), Kamil Kuć (4t) - oraz uczniowie zaangażowani w działania sportowe: Rafał Rejnuś (3c), Łukasz Sanek (3b), Rafał Bondaruk (3a), Klementyna Kubicka i Dominika Dobosz. Uczennice klasy 3e odebrały puchar Dyrektora Szkoły za zdobycie po raz trzeci I miejsca w rozgrywkach międzyklasowych w piłce siatkowej dziewcząt. Nagrody rzeczowe za pracę na rzecz szkoły otrzymali także dwaj uczniowie z klasy 4t: Michał Skolmowski, Mikołaj Majchrzyk.

Szczególne wyróżnienie przypadło uczniowi klasy 3a Piotrowi Paleskiemu za 100% frekwencję w roku szkolnym 2014/2015 – Piotr otrzymał nagrodę rzeczową oraz list pochwalny.

Przedstawiciel Rady Rodziców – Pan Jacek Czerniewski – wręczył uczniom pamiątkowe tarcze z wizerunkiem Emiliana Konopczyńskiego.

Podczas uroczystości uczennice klas maturalnych (Aleksandra Żbikowska i Monika Wiligórska) przekazały funkcję reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym swoim młodszym koleżankom, które, podobnie jak one, miały najwyższą średnią ocen oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie – Ewielinie Grabarczyk z klasy 1c i Agnieszce Szyszko z klasy 1d.

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego i sami Maturzyści. Aleksandra Żbikowska i Kamil Kuć w imieniu wszystkich abiturientów skierowali słowa podziękowania do Dyrekcji, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły. W dowód wdzięczności złożyli kwiaty na ręce Pani Dyrektor, a na pożegnanie Ola zaśpiewała dla wszystkich piosenkę Wojciecha Młynarskiego Jeszcze w zielone gramy.

***

Drodzy Wychowankowie Konopczyńskiego!

Wasza szkolna wędrówka dobiegła końca. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim tym, którym udało się zdobyć najlepsze wyniki w nauce. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do tych, którzy angażowali się w pracę na rzecz szkoły i tym samym pozytywnie zaistnieli na forum naszej społeczności szkolnej. Pierwsze egzaminy maturalne już za Wami. Życzymy Wam powodzenia w kolejnych, pomyślnego zdania  wszystkich egzaminów, spełnienia planów – dostania się na wymarzone studia bądź znalezienia satysfakcjonującej pracy, spełnienia w miłości, mądrego i uczciwego życia!

Pamiętamy również o tych, którym nie udało się dojść do finału edukacji w szkole średniej - egzaminu maturalnego. Do nich kierujemy słowa otuchy, które 24 kwietnia wypowiedziała Pani Ewa Bednarczyk, żegnając maturzystów:  Wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą, nawet te, które przegraliśmy! Wierzymy więc, że wszystko będzie dobrze!, oraz zaśpiewała Ola Żbikowska za Wojciechem Młynarskim:

Więc nie martwmy się, bo w końcu

Nie nam jednym się nie klei (…)

Jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany

Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom

Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją.

Dawno temu jeden z antycznych filozofów, Demokryt z Abdery, powiedział: Przed człowiekiem mądrym cała Ziemia stoi otworem, gdyż ojczyzną duszy szlachetnej jest cały świat. Na zakończenie naszej wspólnej wędrówki życzymy Wam, aby to właśnie w Was spełniły się te słowa!

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media