Wyniki badania na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów klas pierwszych

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim,

ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.

Claus Nauman

Badanie ankietowe przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2015 roku wśród uczniów klas pierwszych na temat ich poczucia bezpieczeństwa w szkole i oceny zachowań przemocowych pokazuje, że młodzież czuje się bezpiecznie w Konopczyńskim. Wyniki są budujące!

Aż 89% uczniów klas pierwszych ocenia pozytywnie swoje poczucie bezpieczeństwa w szkole, w tym:

Nie było ocen niskich i bardzo niskich!

*** 

 87% uczniów klas pierwszych ocenia pozytywnie wzajemne relacje uczniów w swojej klasie, w tym:

  ***

49% uczniów spośród ankietowanych obawiało się na początku roku szkolnego problemów adaptacyjnych

***

 89% uczniów klas pierwszych nie doświadczyło lub nie zaobserwowało w szkole zachowań niewłaściwych ze strony rówieśników, np. aktów przemocy

***

Zestawienie wszystkich klas pierwszych według poczucia bezpieczeństwa w szkole

***

Zestawienie wszystkich klas pierwszych według pozytywnej oceny relacji klasowych

 

Niezależnie od zajętego w zestawieniu miejsca wszyscy uczniowie (wszystkie klasy) mają bardzo dobre wyniki. Największą spójność ocen mają klasy 1a i 1b, największe rozbieżności ocen pojawiają się w klasach 1e i 1t.

pedagog szkolny

Ewa Wrześniowska-Listowska

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media