Nie daj się sprzedać - pracuj bezpiecznie za granicą!

 

www.handelludzmi.eu  

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z informacją na temat kampanii edukacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pt. „Nie daj się sprzedać - pracuj bezpiecznie za granicą” w ramach realizacji Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013 - 2015.

Z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, w którym uczniowie kończący edukację na poziomie ponadgimnazjalnym często podejmują decyzję o wyjeździe do pracy za granicę, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało specjalne materiały edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z handlem ludźmi.

Materiały, zawierające m.in. podstawowe informacje na temat przestępstwa handlu ludźmi, jego najbardziej rozpowszechnionych form, możliwości uzyskania pomocy w Polsce i za granicą oraz środków ostrożności, które minimalizują zagrożenie – są opublikowane na stronie internetowej www.handelludzmi.eu, w zakładce „multimedia”, w ramach akcji „Nie daj się sprzedać – pracuj bezpiecznie za granicą”.

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media