Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 odbyła się w Konopczyńskim w piątek, 26 czerwca 2015 roku. Poprowadziła ją Pani Ewa Bednarczyk. Koniec roku szkolnego skłonił wszystkich – zarówno uczniów, jak i nauczycieli – do głębszej refleksji. Dla klas pierwszych był to szczególnie trudny rok: nowe środowisko, nowi nauczyciele, nowe wyzwania. Dla klas starszych, przedmaturalnych, zakończenie roku szkolnego to okazja do podsumowania swojej dotychczasowej edukacji.

Pani Dyrektor Małgorzata Mroczkowska, rozpoczynając uroczystość, skierowała do wszystkich uczniów słowa gratulacji z okazji zakończenia roku szkolnego i radości z powodu nadchodzących dwóch miesięcy upragnionych wakacji.

Podczas uroczystości został przedstawiony nowy skład pocztu sztandarowego. Szkołę reprezentują uczniowie mający wysoką średnią ocen oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Są to: Andrzej Zalewski z 3t, Karolina Leone z 2a, Sylwia Gajos z 2e, Michał Kielak z 2t, Ewelina Grabarczyk z 1c, Agnieszka Szyszko z 1d.

Najlepsi z klas, uzyskujący na świadectwie średnią ocen co najmniej 4.0, otrzymali świadectwa z rąk Pani Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej, a także: uścisk Wychowawcy, list pochwalny dla rodziców, zróżnicowane i jednorazowe stypendium naukowe oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców. Wśród grona najlepszych pierwsze trzy miejsca przypadły: Sylwii Gajos z klasy 2e (świadectwo z czerwonym paskiem), Natalii Dobosz z klasy 2e (świadectwo z czerwonym paskiem) oraz Ewelinie Grabarczyk z klasy 1c (średnia ocen 4,68).

Specjalne gratulacje i nagrody książkowe przypadły uczniom, którzy mieli 100% frekwencję: Jakubowi Jastrzębskiemu z 1d oraz Natalii Szczurowskiej z klasy 2d.

Po zakończeniu części oficjalnej i wyprowadzeniu pocztu sztandarowego nastąpiło rozdanie nagród tym, którzy w szczególny sposób wyróżnili się na forum szkoły, pracując w samorządzie szkolnym lub biorąc udział w różnych konkursach, zawodach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych: taneczno-sportowych i teatralnych. Wręczono również nagrody, medale, dyplomy, statuetki i puchary z okazji konkursów, które odbyły się podczas Szkolnego Dnia Sportu.

Pani Dyrektor Małgorzata Mroczkowska przekazała także specjalny prezent od Rady Rodziców – sprzęt nagłaśniający, który z pewnością uświetni przyszłe festiwale i uroczystości w Konopczyńskim.

Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele samorządu szkolnego: Martyna Łomża i Mateusz Nowak, którzy skierowali do dyrekcji i nauczycieli słowa podziękowania oraz wręczyli im słodkie upominki.

Nie zabrakło również muzycznych upominków. Oliwia Woźniak z klasy 1a zaśpiewała piosenkę Anny Jantar Radość najpiękniejszych lat oraz wykonała utwór Adele Skyfall.

Pani Ewa Bednarczyk pożegnała uczniów słowami Adama Mickiewicza, życząc im przede wszystkim „mądrych wakacji”, bo jak mawiał wieszcz: Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami. Uroczystość zakończyły spotkania z wychowawcami w klasach.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z tego dnia.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media