Życzenia wakacyjne

Wszystkim uczniom, rodzicom, pracownikom i przyjaciołom

Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

składamy najserdeczniejsze

Zajęcia pozalekcyjne

Media