Dyrekcja szkoły

 

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Grzelewska

 przyjmuje interesantów w dniach:

poniedziałek: godz. 15:30 – 16:30
czwartek: godz. 12:00 – 13:00
w dni otwarte: godz. 18:00 – 19:30 

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Anna Krzykowska

 przyjmuje interesantów w dniach:

 czwartek: godz. 10:00 – 12:00
w dni otwarte: godz. 18:00 – 19:30

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Beata Markulis

Zajęcia pozalekcyjne

Media