Integracja klas pierwszych zakończona!

W dniach od 23 do 25 września odbył się drugi wyjazd integracyjny klas pierwszych. Uczestniczyły w nim klasy 1b, 1e i 1t. Młodzieżą opiekowali się Pani Monika Machowska, Pani Anna Nawrotek, Pani Karolina Szczerbowicz, Pani Ewa Woźniak, Pani Ewa Sobstel i Pan Andrzej Stachowicz. Miejscem integracji był również Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Związku Harcerstwa Polskiego PERKOZ koło Olsztynka nad mazurskim jeziorem Pluszne. Piękny krajobraz, cisza, wielkie i przejrzyste jezioro nastrajały wszystkich pozytywnie i sprzyjały zawieraniu nowych przyjaźni.

Uczniowie i opiekunowie poznawali się wzajemnie w trakcie zajęć klasowych oraz międzyklasowych. Pierwszego dnia wieczorem integrowaliśmy się przy ognisku. Następnego dnia odbyły się otrzęsiny, podczas których byliśmy poddawani różnym próbom. Każdy uczestnik wyjazdu otrzymał po kilka zadań, m.in. miał wykonać taniec deszczu, przejść próbę smaku i próbę orientacji. Po obiedzie odbyły się podchody. Poczuliśmy się wówczas jak prawdziwa drużyna harcerska. Z zaangażowaniem wykonywaliśmy powierzone nam zadania, mając świadomość, że to od nas wszystkich zależy los całego naszego zespołu. Niewątpliwie udzielił nam się duch harcerski. Po kolacji bawiliśmy się wspólnie na dyskotece, a chętni uczniowie wzięli udział w nocnej grze terenowej pt. „Flagi”. Trzeciego dnia, zadowoleni i zaprzyjaźnieni, wróciliśmy do Warszawy.

Uczestnicy wyjazdu

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media