Podziękowania za udział w obchodach Jubileuszu 20-lecia Szkoły

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom, którzy odwiedzili nas wczoraj i wspólnie z nami uczestniczyli w obchodach Jubileuszu 20-lecia Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego. Dziękujemy Państwu za pamięć, obecność oraz wszystkie miłe słowa i gesty, którymi nas Państwo obdarzyli.

Słowa podziękowania kierujemy również do Tych z Państwa, którzy nie mogli być wczoraj wśród nas, ale zawsze byli przychylni „Konopczyńskiemu” i wspierali nas w różnych przedsięwzięciach.

Myślą przewodnią naszego jubileuszowego spotkania było hasło:

Historię tworzą ludzie!

Jesteśmy Państwu niezmiernie wdzięczni za to, że wczoraj, jaki i przez ostatnie 20 lat, razem z nami zechcieli Państwo tworzyć historię naszej Szkoły!

Z wyrazami szacunku

Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media