Szkolny Festiwal Kultury „Emilian” 2016

Szkolny Festiwal Kultury „Emilian”2016 

odbędzie się 1 czerwca 2016 roku. 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 22 będą mogli wziąć udział w II kategoriach:

I kategoria – dla klas

1. Teatr

2. Film

3. Taniec

Ad.1 Klasy pod przewodnictwem wychowawcy przygotowują autorski spektakl teatralny lub przedstawienie będące adaptacją jakiegoś utworu. Czas przedstawienia – maksymalnie do 30 minut.

Ad.2 Klasy pod kierunkiem wychowawcy tworzą film (maksymalnie do 5 minut). Temat filmu: szkoła. Termin składania filmów – do 20 maja.

Ad.3 Klasy pod kierunkiem wychowawcy prezentują występ taneczny, w którym ma wystąpić minimum 6 osób z klasy (występ maksymalnie do 5 minut).

II kategoria – indywidualna

1. Fotografia.

Uczniowie wykonują zdjęcie, będące odzwierciedleniem słynnego dzieła malarskiego.

Wielkość i technika wykonanych prac – dowolna.

Autorzy prac składają je do nauczyciela wiedzy o kulturze – Pani prof. Małgorzaty Bieleckiej do 20 maja.

W drodze wcześniejszych eliminacji, dokonanych przez organizatorów festiwalu, wybrane  fotografie zostaną  ocenione przez Jury Festiwalu. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Festiwalu.

Klasy ubiegają się o Statuetkę Emiliana, nagrody pieniężne oraz rzeczowe ufundowane przez Dyrekcję i Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 22.

Klasy mają obowiązek zaprezentować zarys swoich spektakli, filmów i występów tanecznych do 20 maja 2016 roku.

Kryteria oceniania form artystycznych

Szkolnego Festiwalu Kultury „Emilian” 2016

Kryteria oceniania form teatralnych:

– dobór repertuaru do możliwości wykonawców

– oryginalność interpretacji

– kultura słowa

– umiejętność łączenia różnych form scenicznych (recytacja, śpiew, taniec)

– gra aktorska (dykcja i głośność mówienia)

– ruch sceniczny

– celowość użycia kostiumów, scenografii i muzyki

Kryteria oceniania filmu:

– oryginalność formy (technika)

– interpretacja tematu

– kultura słowa

– celowość wykorzystania gry aktorskiej, muzyki

Kryteria oceniania tańca:

– oryginalność interpretacji

– układ taneczny

– dobór kostiumów, muzyki

– ogólne wrażenie estetyczne

Kryteria oceniania fotografii:

– stopień odwzorowania oryginału

– jakość fotografii

– ogólne wrażenie estetyczne 

***

Szczegółowych informacji udzielają Koordynatorzy Festiwalu: 

Pani wicedyrektor Anna Krzykowska, Pani prof. Ewa Bednarczyk

i Pani prof. Edyta Zdziera.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media