Wyjazd do Ravensbrück na obchody 71. rocznicy wyzwolenia obozu

W dniach od 15 do 18 kwietnia 2016 roku troje uczniów z klasy 2c – Mateusz Siemiątkowski, Agnieszka Zielińska, Ewa Adamczyk – pod opieką Pani Anny Krzykowskiej i Pani Ewy Bednarczyk wzięło udział w uroczystości obchodów 71. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück.

Wyjazd odbył się w ramach realizowanego w naszej Szkole projektu edukacyjnego O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów.

Piątek, 15 kwietnia, był dniem przeznaczonym na dotarcie do Miejsca Pamięci i Przestrogi – wioski Ravensbrück, położonej nad rozległym jeziorem Schwedt niedaleko miejscowości Fürstenberg, w której w listopadzie 1938 roku powstał obóz koncentracyjny dla kobiet. Autokar z grupą polskich uczniów i nauczycieli wyruszył sprzed Pałacu Kultury i Nauki około godziny 9.00 rano. Podróż trwała cały dzień.

Program wizyty na sobotę obejmował zwiedzanie terenów byłego obozu, muzeum, domu komendanta, a także pokaz prezentacji multimedialnej polskich uczniów w obecności 19 ocalałych z kobiecego obozu w Ravensbrück (uczniowie z „Konopczyńskiego” przedstawili wywiad z Panią Danutą Janowską) oraz wyjście do Fürstenberg na Plenery pamięci.

Centralne obchody uroczystości 71. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück miały miejsce w niedzielę, 17 kwietnia, i rozpoczęły się o godzinie 10.00. Tego samego dnia rano odbyło się na cmentarzu w Fürstenberg spotkanie z przedstawicielami Polonii mieszkającymi w Berlinie oraz wspólne zapalenie zniczy na grobach pomordowanych polskich więźniarek KL Ravensbrück.

Aby upamiętnić martyrologię Kobiet, które w czasie II wojny światowej znalazły się w obozie w Ravensbrück, zgromadzeni wspomnieli tragiczne wydarzenia z tamtych czasów. Głos zabrały byłe więźniarki: Batshewa Dagan z Izraela oraz Krystyna Zając z Warszawy. Polka poprowadziła modlitwę obozową. Uczestnicy obchodów wysłuchali również kadiszu, modlitwy żydowskiej za zmarłych, w wykonaniu kantorki Mimi Sheffer z Berlina, oraz występu wiolonczelistki Petry Kieβling z Berlina. Całość dopełniła międzyreligijna i międzywyznaniowa refleksja Z niewoli wzywałem Boga i Bóg odpowiadał mi… (Psalm 118,5).

W południe została odprawiona uroczysta msza św. w dwóch językach: polskim i niemieckim, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego. Po godzinnej przerwie na obiad uczestnicy obchodów zebrali się ponownie na występ chóru ewangelicko-luterańskiego oraz koncert saksofonowy. Ostatnim punktem centralnego dnia obchodów były impresje, relacje i obrazy na plantacji róż na terenie byłego obozu.

W poniedziałek, 18 kwietnia, młodzież wraz z opiekunami wróciła do Warszawy, mając świadomość, że przez kilka ostatnich dni uczestniczyła w niezwykłej lekcji historii, która z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

Relacja w mediach z uroczystości 71. rocznicy oswobodzenia obozu

Zajęcia pozalekcyjne

Media