Absolwenci z klasy 3e uzyskali Certyfikaty B2 z języka angielskiego

Z radością informujemy, że czworo naszych absolwentów z klasy 3e (wychowawca: Pan Jakub Kopycki) z sukcesem zakończyło Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego OPERATION 2016, uzyskując Certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego umożliwiającą komunikację językową w mowie i na piśmie na poziomie B2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikaty B2 otrzymali: Dorota Odrobińska, Filip Pełda, Julia Błońska, Magdalena Wróblewska. Koordynatorem konkursu była Pani Katarzyna Guess.

Konkurs organizowany był przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Przeznaczony był dla uczniów klas maturalnych i składał się z dwóch części: I etap (pisemny) odbył się 10 marca br., a II etap (praktyczny) – 31 marca br.

W związku z decyzją Komisji Europejskiej, aby Rok 2016 był Europejskim Rokiem Walki z Przemocą wobec Kobiet, tematyka konkursu koncentrowała się wokół takich zagadnień, jak: równouprawnienie kobiet i mężczyzn, zwalczanie przemocy w pracy, rodzinie i życiu społecznym; dyskryminacja płci i dyskryminacja płciowa, dostęp do rynku pracy.

Dorocie, Filipowi, Julii i Magdalenie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych w następnych wyzwaniach edukacyjnych!

Zajęcia pozalekcyjne

Media