Program Szkolnego Festiwalu Kultury „Emilian” 2016

 

 

 

Program festiwalu

10:00 - Uroczyste rozpoczęcie

10:10 – „Obietnica” - przedstawienie klasy 1e

10:45 – „Dziadostwo” - przedstawienie klasy 1c

10:55 – pantomima „Lekarz” w wykonaniu Jakuba Sochy

11:00 – „Pani Brovary” - kabaret w wykonaniu grupy teatralnej Tespis

11:10 – „Krawiec żydowski” - etiuda w wykonaniu grupy teatralnej Tespis

11:20 – prezentacja żywych obrazów

11:30 – 11:50 – PRZERWA

11:50 – etiuda „Poeta” w wykonaniu Jakuba Sochy

12:00 – „Śniadanie u Tiffany'ego” – monolog Ewy Szczęsnej

12:05 – „Nędzny aktor w powieści idioty” - przedstawienie klasy 2c

12:40 – występ wokalny Karoliny Mirek

12:45 – „Zakręceni” – przedstawienie klasy 1d

13:15 – „O tym, jak Konop stał się fajny” – film klasy 1a

13:20 – 13:50 PRZERWA (obrady jury)

13:50 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 Poszczególne punkty harmonogramu

mogą ulec przesunięciu o ok. 10 minut.

Koordynator Szkolnego Festiwalu Kultury „Emilian” 2016:

Pani Ewa Bednarczyk

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media