Terminy egzaminu zawodowego i egzaminu z kwalifikacji E.20.

Terminy  „Starego” Egzaminu Zawodowego 311[07]

Etap pisemny – 20 czerwca 2016 roku, godz. 12.00 (120 min.), sala 404

(zdający stawiają się o godz. 11.30 z dowodem osobistym

i długopisem z czarnym tuszem).

Etap praktyczny – 21 czerwca 2016 roku, godz. 9.00 (240 min.), sala 404

(zdający stawiają się o 8.30 z dowodem osobistym, długopisem z czarnym

tuszem, można mieć: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, temperówkę).

 

Terminy Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie

w sesji 1. z kwalifikacji E.20.

Część pisemna – 6 października 2016 roku

Część praktyczna – 11 października 2016 roku

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media