Uroczystość pożegnania klas maturalnych

Chociaż uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych odbyło się ponad miesiąc temu, 29 kwietnia, to jeszcze przez cały maj Uczniowie ostatnich klas Liceum i Technikum pojawiali się w murach naszej szkoły na egzaminach. Niektórzy zaszczycili nas nawet swoją obecnością 1 czerwca br. podczas Szkolnego Festiwalu Kultury „Emilian”, aktywnie w nim uczestnicząc w roli konferansjerów i aktorów (Mateusz Kociński, Ewa Szczęsna) oraz widowni.

Drodzy Maturzyści – tegoroczni Absolwenci „Konopczyńskiego”! Tak jak Wam niekiedy trudno rozstać się naszą szkołą – miejscem, w którym spędziliście ostatnie trzy lata swojego życia, a w przypadku Uczniów Technikum nawet 4 lata, i chętnie do niego wracacie – tak też my będziemy pamiętać o Was i doceniać Wasz wkład w tworzenie historii „Konopczyńskiego”, gdyż jak powiedziała Pani Dyrektor Beata Markulis w dniu zakończenia Waszej edukacji w szkole średniej „dla nas pozostaniecie zawsze Uczniami”!

Przy tej okazji chcielibyśmy jeszcze raz wspomnieć Tych wszystkich, którzy w szczególny sposób zaistnieli na forum naszej Szkoły.

Słowa podziękowania kierujemy do Maturzystów reprezentujących od początku pierwszej klasy Szkołę w poczcie sztandarowym: Karoliny Leone z klasy 3a, Sylwii Gajos z klasy 3e, Andrzeja Zalewskiego z klasy 4t. Pan Zygmunt Petka, opiekun pocztu sztandarowego, wręczył Im nagrody książkowe. Maturzyści tę zaszczytną funkcję przekazali w tym dniu młodszym koleżankom i kolegom: Agacie Stan z klasy 1a, Mateuszowi Baskowi z klasy 1a i Karolinie Cholewie z klasy 1c. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie uzyskujący najwyższą średnią ocen oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie.

Uczniowie z najlepszą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, co najmniej 4.2, w dowód uznania za ciężką pracę, bardzo dobry stosunek do obowiązku nauki, otrzymali stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe. Byli to: Małgorzata Sadowska (3a), Sylwia Gajos (3e), Andrzej Zalewski (4t), Karolina Leone (3a), Dorota Odrobińska (3e), Natalia Dobosz (3e), Oktawia Sawa (3d), Julia Błońska (3e).

Nagrodzona została również uczennica klasy 3d – Natalia Szczurowska – za 100% frekwencję przez trzy lata nauki. Natalii gratulujemy samodyscypliny, systematyczności i „żelaznego” zdrowia!

Nie sposób nie wspomnieć Tych, którzy wyróżnili się na forum Szkoły za działalność artystyczną, pracę na rzecz Szkoły, udział w różnych konkursach i kołach zainteresowań: Mateusz Kociński z klasy 3c (działalność artystyczna koła teatralnego TESPIS), Klaudia Jabłońska z klasy 3c (działalność artystyczna grupy tanecznej KONOPDANCE), Borys Stachyra i Sebastian Mamaj z klasy 4t (praca na rzecz Szkoły).

Docenieni zostali także Uczniowie zaangażowani w działalność sportową. Klasę 3d nagrodzono za zdobycie II miejsca w rozgrywkach międzyklasowych w piłce koszykowej dziewcząt (dyplomy), natomiast klasę 4t za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Zespołu Szkół w piłce siatkowej chłopców. Chłopcy z Technikum (Kamil Dziołak, Sebastian Mamaj, Radosław Woźnica, Łukasz Witkowski, Kamil Nowak, Jan Jarosławski, Maciej Myśliński) otrzymali Puchar Dyrektora, złote medale i pamiątkowe dyplomy.

***

Drodzy Maturzyści!

Kończąc edukację w szkole średniej, wkraczacie w nowy etap życia:

dorosłego, bardziej samodzielnego, odpowiedzialnego.

„Wędrówką jedną życie jest człowieka” – napisał Edward Stachura.

Życzymy Wam,

aby szlak tej wędrówki wytyczały myśli wielkich ludzi:

Człowiek jest kowalem własnego losu!

Musicie od siebie wymagać,

nawet gdyby inni od Was nie wymagali!

Sapere aude!

Przed człowiekiem mądrym cała ziemia stoi otworem,

gdyż ojczyzną duszy szlachetnej jest cały świat!

Zajęcia pozalekcyjne

Media