Obrona pracy doktorskiej s. Cecylii Anny Dudy

Z radością donosimy o sukcesie naukowym s. Cecylii Anny Dudy, pracującej od kilku lat w naszej Szkole jako nauczyciel religii:

W dniu 22 czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej s. Cecylii Dudy

Temat pracy:

Teologia i kult Serca Maryi w tradycji i życiu

Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. 

Promotorem pracy był ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski. Recenzentami: ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik i ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, KUL.

Źródło: http://www.honoratki.pl/

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!

Zajęcia pozalekcyjne

Media