Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa maturalne będą wydawane

od 5 lipca 2016 roku od godz. 13.00 w sekretariacie Szkoły.

Zapraszamy po odbiór!

Zajęcia pozalekcyjne

Media