Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018.

Dlaczego my? 

 

 

od 10 sierpnia od godz. 10.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie. Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 sierpnia do godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 od 29 sierpnia od godz. 8.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu(w przypadku przyjęcia do technikum).

do 31 sierpnia do godz. 16.00

 Komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media