Konkursu Wiedzy Biblijnej

Gratulujemy Kasi Baranowskiej z kl. 2d i Mateuszowi Szabra z kl. 2a za przejście do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Civitas Christiana". Tegoroczna, XXI edycja, obejmowała Księgę Daniela i Apokalipsy. Uczestnicy drugiego etapu zostali zaproszeni do udziału w warsztatach biblijnych, które odbyły się 7 kwietnia w Kurii Metropolitarnej Warszawskiej. Zajęcia prowadziła dr. hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW, biblistka specjalizująca się w teologii Starego Testamentu. Uczestnicy mogli w ciekawy sposób lepiej przygotować się do kolejnego etapu konkursu. Kasi i Mateuszowi życzymy powodzenia! 

Zajęcia pozalekcyjne

Media