W schronisku "Na Paluchu"

Podziękowanie!

Schronisko „Na Paluchu” serdecznie dziękuje

wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy wzięli udział

w zbiórce karmy dla bezdomnych zwierząt.

Młodzież Samorządu Uczniowskiego wraz z zaangażowaną grupą

przekazała w naszym imieniu ponad 80 kg karmy.

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Media