Świadomy nastolatek na wakacjach

Fundacja Studio Psychologii Zdrowia zaprasza młodzież w wieku 13-17 lat do udziału w bezpłatnych rozwijających spotkaniach. 

Tematyka spotkań:
Asertywność i radzenie sobie z presją.
Poczucie wartości i  umiejętność podejmowania decyzji.


Szczegóły na stronie: http://studio-psychologii.pl/aktualnosci/swiadomy-nastolatek-na-wakacjach/

Zapraszamy do udziału!

Zajęcia pozalekcyjne

Media