Stypendia dla uzdolnionych


Od 19 czerwca br. rusza nabór do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka  na rok szkolny 2017/2018!

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie około 641 stypendiów. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie około 4770 zł.

Stypendium ma charakter naukowy. Musi być wydatkowane na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację "Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia" (m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, literatury, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu itp.).

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych liceów ogólnokształcących z obszaru województwa mazowieckiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o stypendium!


Więcej informacji na stronie:
http://www.mazovia.pl/edukacja-i-sport/

Zajęcia pozalekcyjne

Media