Maturalny egzamin poprawkowy

Maturalny egzamin poprawkowy z matematyki
odbędzie się 22.08.2017
w Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska 6/8 w Warszawie.

Ustny maturalny egzamin poprawkowy
z języka polskiego i języka angielskiego
 odbędzie się 23.08.2017
w Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska 6/8 w Warszawie.

 

Szczegółowy harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych znajduje się w szkole.

Zajęcia pozalekcyjne

Media