Dokumenty rekrutacyjne

Zdjęcia

Klucz do potęgi - informacje

 

Tytuł projektu:

"Klucz do potęgi"

 

Dane projektu:

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.10.2019

 

Wartość projektu: 704 726,25 zł.

Kwota dofinansowania: 669 349,25 zł.

 

 

Cel główny: rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół nr 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 48
w Warszawie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 459 uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 85 nauczycieli oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK.

 

Grupa docelowa: 459 uczniów (279 dziewcząt, 180 chłopców) i 85 nauczycieli (71 kobiet, 14 mężczyzn) Zespołu Szkół nr 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 48 w Warszawie.

 

Wybrane działania realizowane w projekcie:

 • zajęcia informatyczne: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, robotyka, MS Excel
  w biznesie;
 • zajęcia matematyczne np. koło zainteresowań matematyką, wyrównawcze z matematyki;
 • zajęcia rozwijające postawy innowacyjności i kreatywności, umiejętność pracy
  w grupie w tym rozwijanie uzdolnień przedsiębiorczych;
 • zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych np. przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia wyrównawcze z chemii, geografii, chemia i biologia w doświadczeniach.
 • zajęcia językowe np.: język angielski, język hiszpański, język niemiecki zawodowy, język francuski.
 • szkolenia dla nauczycieli np.:
  • TIK w szkole - wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć;
  • Prezentacja PREZI – kurs podstawowy i zaawansowany;
  • Kurs montażu filmowego;
  • Nauczanie metodą eksperymentu.

 

Zakupy realizowane w projekcie m.in:

 • 41 Laptopów wraz z oprogramowaniem,
 • 4 projektory multimedialne,
 • 3 zestawy interaktywne (tablica interaktywna + projektor multimedialny) wraz z oprogramowaniem do tablic interaktywnych,
 • 10 zestawów klocków do robotyki: Lego WeDo i Lego Mindstroms ev3,
 • 2 kamery i aparat fotograficzny,
 • Dygestorium laboratoryjne,
 • Wizualizer,
 • Mikroskop z kamerą,
 • Pomoce dydaktyczne i wyposażenie sali przyrodniczej m.in.: zestaw do klasyfikacji skał i minerałów, zestaw do badania powietrza w walizce terenowej, walizka Eko – badacza Ekolabbox, stacja meteorologiczna, zestaw skał i minerałów, zestaw ekologiczny do badania wody,
 • Gry planszowe dla uczniów rozwijające kompetencje matematyczne oraz postawy niezbędne na rynku pracy tj. kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej,
 • Zakup podręczników i słowników na zajęcia językowe.

 

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkół w projekcie to 171 210,00 zł.

Regulamin

Strona w budowie

 

Podstawowe informacje o szkole

df      1. CELE I ZADANIA SZKOŁY

2.       2. NAZWA SZKOŁY:     ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 22 IM. EMILIANA KONOPCZYŃSKIEGO

3.       3. DANE ADRESOWE:    00-335 Warszawa;   ul. E. Konopczyńskiego 4

4.       5. NUMER TEL/FAX:   tel. (22) 826 43 80    fax (22) 826 43 80

5.       6. ADRES E-MAIL:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.       7. ADRES PORTALU:   www.konopczynski.com

7.       8. DYREKTOR SZKOŁY:   Bożena Grzelewska

8.       9.  GODZINY OTWARCIA: w zakładce KONTAKT

11.   10. SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW: w zakładce KONTAKT

11.  11. STATUT 

12.  12. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

       13. PRACA              

            Ogłoszenie o przetargu na dystrybucję i zamówienie energii cieplnej

            Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

            Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

            Ogłoszenie o zamówieniu 13.02.2015 

            Specyfikacja istotnych warunków zamówień 13.02.2015

            Unieważnienie II postępowania przetargowego z 13.02.2015

       14. OFERTA PRACY:

            specjalista ds. pracowniczych

       15. WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

            specjalista ds. pracowniczych

       16. OFERTA PRACY:

            starszy referent ds. uczniowskich

       17. WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

             starszy referent ds. uczniowskich

 

18. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dystrybucję i dostawę energii cieplnej dla ZS nr 22

SIWZ Dysrybucja i dostawa energii cieplnej

 

19. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dystrybucja i dostawa energii cieplnej - ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

20. Odpowiedzi dotyczace przetargu

Odpowiedzi dotyczace przetargu Dystrybucja i dostawa energii cieplnej

21. Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

22. OFERTA PRACY:

Starszy szatniarz

23. INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STARSZEGO SZATNIARZA:

Wyniki: Starszy szatniarz

24. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli do sekretariatu

Zapytanie ofertowe

25. Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń biurowych

Zapytanie ofertowe

 

Zajęcia pozalekcyjne

Media