grudzień 2022

Mikołajki

Szóstego grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj i obdarował wszystkich słodkimi niespodziankami. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie w przygotowaniu wizyty Mikołaja.