8-15 maja – Tydzień Bibliotek

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
W tym roku przebiega pod hasłem: „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Zapraszamy do bibliotek, a w naszej, szkolnej spotkamy się już za tydzień 17 maja.

Nauczyciele Bibliotekarze.