Canaletto tkwi w szczegółach

W miniony czwartek, 25 maja, grupa uczniów z kl 2c podsumowala działania w ramach projektu edukacyjnego z zakresu podstaw historii sztuki – Canaletto tkwi w szczegółach.
Ostatnim elementem realizowanego cyklu zajęć były warsztaty w Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie dotyczące dworskiej etykiety, mody i obyczajów w XVII i XVIII wieku oraz form spędzania czasu wolnego przez arystokratyczne sfery I Rzeczypospolitej.
Uczniowie mogli poczuć się niemal jak uczestnicy królewskiego balu pobierając lekcję tańca staropolskiego. Układy choreograficzne i figury odzwierciedlały hierarchię społeczną oraz ówczesną obyczajowość, były środkiem komunikacji niewerbalnej, instrumentem wychowawczym oraz sposobem zdobycie ogłady towarzyskiej.
Tańce wyrwane, fortunne, mienione czy Galarda przestały stanowić dla nas zagadkę.
Czwartkowe zajęcia zakończyły się przygotowanym przez uczestników spacerem śladami miejsc uwiecznionych na obrazach Mistrza Canaletto – w Ogrodach Wilanowskich i na Krakowskim Przedmieściu.
Praktyczna prezentacja wiedzy i umiejętności wywołała wiele pozytywnych emocji. Choć trema związana z wystąpieniem publicznym przed przypadkowym gronem słuchaczy towarzyszyła każdemu, wszystkie opowieści nagrodzono brawami.
Gratulujemy odwagi i wytrwałości w pracy nad projektem.