Debata przedwyborcza kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Dnia 12 października 2020 roku odbędą się w Zespole Szkół nr 22

im. E. Konopczyńskiego wybory do władz Samorządu Uczniowskiego.

9 października miała miejsce debata przedwyborcza kandydatów

na Przewodniczącego Szkoły. Spotkali się oni w auli z panem Dyrektorem

i reprezentantami uczniów z każdej klasy.

Kandydaci przedstawili programy wyborcze, odpowiedzieli na zadane pytania

i posumowali swoje wystąpienia.

Jednocześnie wydarzenie transmitowane było na żywo na FB szkolnym, co umożliwiło udział w nim całej społeczności Konopczyńskiego.

 

Serdeczne podziękowanaia dla organizatorów i prowadzącego za profesjonalne przygotowanie i poprowadzenie spotkania.