Deklaracja dostępności architektonicznej Zespołu Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

Budynek szkolny znajduje się przy ulicy Konopczyńskiego 4 w Warszawie.

Budynek Zespołu Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego powstał w latach 1912 – 1913 i jest wpisany do ewidencji zabytków.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od frontu oraz ewakuacyjne od dziedzińca. Ruch odbywa się przez wejście główne. Posiada jedną klatkę schodową.

Jest to obiekt 6-cio kondygnacyjny (5 kondygnacji naziemnych i jedna podziemna).

W budynku występują następujące bariery pionowe przestrzeni komunikacyjnej:

  • przed wejściem głównym znajdują się 3 stopnie schodowe – brak platformy,
  • dostęp na poszczególne kondygnacje możliwy jest tylko po schodach,
  • na pierwszą kondygnację prowadzi 13 stopni schodowych,
  • szkoła nie posiada windy.

Budynek kwalifikuje się do wysokich (W), ma 26,45 m. Wysokość kondygnacji wynosi 406 cm.

Przestrzenie poziome są wolne od barier.

Szerokość drzwi pomieszczeń lekcyjnych jest odpowiednia. Występują 2 cm. progi.

Budynek ze względu na funkcje zakwalifikowany jest do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.

W budynku jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych (na parterze przy sekretariacie).

Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem występują 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przygotowanie deklaracji dostępności architektonicznej:

Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.16