Egzamin z kwalifikacji

Podstawa programowa od 2019 (Technikum 5-letnie)

EGZAMIN ZAWODOWY

w Zespole Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

Technikum Elektryczno – elektroniczne

Zawód: technik elektronik

KWALIFIKACJA ELM.02

MONTAŻ ORAZ INSTALOWANIE UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Część pisemna test pisemny 40 pytań  z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

Część praktyczna wykonanie zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa

 Uczniowie przystępują do egzaminu w klasie  3 (II semestr – sesja lato)

 

KWALIFIKACJA ELM.05

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Część pisemna test pisemny 40 pytań  z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

 Część praktyczna wykonanie zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest  dokument

Uczniowie przystępują do egzaminu w klasie  5 (I semestr – sesja zima)

informacje o egzaminie