EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Drodzy Uczniowie!

Przypominamy iż, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się w następujących terminach 

KWALIFIKACJA ELM.05 –EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH:

01 czerwca 2023r., część praktyczna (180 minut) – godz. 9:00 – 12:00

07 czerwca 2023r., część pisemna (60 minut)         godz. 12:00 – 13:00 

KWALIFIKACJA ELM.02  MONTAŻ ORAZ INSTALOWANIE UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

07 czerwca 2023r., część pisemna (60 minut)         godz. 10:00 – 13:00

KWALIFIKACJA ELM.02  MONTAŻ ORAZ INSTALOWANIE UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

Część praktyczna –  (180 minut)       1.06-18.06 – terminy indywidualne dla ucznia 

Prosimy o zgłoszenie się na egzamin co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przyniesienie ze sobą:

 • dowodu tożsamości

oraz  przyborów:

 1. Egzamin część praktyczna
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 • kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi,
 • ołówek,
 • gumka,
 • linijka,
 • temperówka
 1. Egzamin część pisemna
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 • kalkulator prosty.