Europejski Tydzień Sportu

Jesteśmy aktywni!!!

Kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Sportu 23 – 30 września 2023, sprawiła nam ogromną satysfakcję.

Zajęcia z: zapasów, rugby, kickboxingu i lekkiej atletyki (m.in. 4t- zapasy, 2t- rugby, 3c- szermierka,

grupa 3e- szermierka, grupa 3b- Lekkoatletyka, 2c- rugby), w których uczestniczyło ponad 280 uczniów naszej szkoły, były wielką frajdą.

Znowu się udało, znów wszystkim się podobało, ponownie chcemy wziąć udział.

Czekamy na  przyszłoroczną edycję.

Uczniowie i nauczyciele WF.