Kiermasz podręczników

W przyszłym tygodniu Samorząd Uczniowski organizuje na auli kiermasz podręczników. W poniedziałek na wszystkich przerwach klasy drugie sprzedają książki klasom pierwszym, a we wtorek klasy trzecie po szkole podstawowej klasom drugim. Prosimy o wyznaczenie z każdej klasy dwóch osób, które zajmą się organizacją sprzedaży na auli szkolnej (przygotowanie listy osób sprzedających wraz z tytułami książek i cenami).