Kim jest dziennikarz? – Pierwsze spotkanie z gościem specjalnym! SKD Więź

Zapraszamy na pierwsze spotkanie szkolnego klubu dyskusyjnego „Więź”!

Poniedziałek, 23.09, godz. 14.40-16.20 w auli szkolnej

Pierwszym gościem będzie Cezary Gawryś – redaktor naczelny „Więzi” w latach 1995-2001, który opowie, jak się tworzy artykuły i opowie o rzemiośle dziennikarza, o środowisku dziennikarskim; co to znaczy współpracować z redakcją, tworzyć więzi między redakcją a społeczeństwem.

Cezary Gawryś – ur. 1947, dziennikarz, publicysta, filozof, teolog, terapeuta. Pracował jako sekretarz redakcji i reportażysta w tygodniku w „Literatura” (1972–1976), następnie od 1976 w miesięczniku WIĘŹ, najpierw u boku Tadeusza Mazowieckiego, z czasem jako redaktor naczelny (1995–2001). Przez dwa lata był katechetą w warszawskim liceum im. Roberta Schumana. Obecnie jest redaktorem w Wydawnictwie WIĘŹ. Wydał zbiory reportaży: „Ścieżki ocalenia”, „Ten Trzeci”, a także (z Katarzyną Jabłońską) trzy książki zbiorowe: „Męską rozmowę”, „Między konfesjonałem a kozetką” oraz „Wyzywającą miłość”. Autor rozmowy rzeki ze Stefanem Frankiewiczem „Nie stracić wiary w Watykanie”. Żonaty z Kingą, architektem krajobrazu. Mają trzech synów i dwóch wnuków. Mieszka w Warszawie.