Informacje o projekcie "Klucz do potęgi"

Dane projektu:

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.10.2019 

Wartość projektu: 704 726,25 zł.

Kwota dofinansowania: 669 349,25 zł.

Cel główny: rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół nr 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 48 w Warszawie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 459 uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 85 nauczycieli oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK.

Grupa docelowa: 459 uczniów (279 dziewcząt, 180 chłopców) i 85 nauczycieli (71 kobiet, 14 mężczyzn) Zespołu Szkół nr 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 48 w Warszawie.

Wybrane działania realizowane w projekcie:

 • zajęcia informatyczne: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, robotyka, MS Excel w biznesie;
 • zajęcia matematyczne np. koło zainteresowań matematyką, wyrównawcze z matematyki;
 • zajęcia rozwijające postawy innowacyjności i kreatywności, umiejętność pracy w grupie w tym rozwijanie uzdolnień przedsiębiorczych;
 • zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych np. przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia wyrównawcze z chemii, geografii, chemia i biologia w doświadczeniach.
 • zajęcia językowe np.: język angielski, język hiszpański, język niemiecki zawodowy, język francuski.
 • szkolenia dla nauczycieli np.:
  • TIK w szkole – wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć;
  • Prezentacja PREZI – kurs podstawowy i zaawansowany;
  • Kurs montażu filmowego;
  • Nauczanie metodą eksperymentu.

Zakupy realizowane w projekcie m.in:

 • 41 Laptopów wraz z oprogramowaniem,
 • 4 projektory multimedialne,
 • 3 zestawy interaktywne (tablica interaktywna + projektor multimedialny) wraz z oprogramowaniem do tablic interaktywnych,
 • 10 zestawów klocków do robotyki: Lego WeDo i Lego Mindstroms ev3,
 • 2 kamery i aparat fotograficzny,
 • Dygestorium laboratoryjne,
 • Wizualizer,
 • Mikroskop z kamerą,
 • Pomoce dydaktyczne i wyposażenie sali przyrodniczej m.in.: zestaw do klasyfikacji skał i minerałów, zestaw do badania powietrza w walizce terenowej, walizka Eko – badacza Ekolabbox, stacja meteorologiczna, zestaw skał i minerałów, zestaw ekologiczny do badania wody,
 • Gry planszowe dla uczniów rozwijające kompetencje matematyczne oraz postawy niezbędne na rynku pracy tj. kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej,
 • Zakup podręczników i słowników na zajęcia językowe.

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkół w projekcie to 171 210,00 zł.

Regulamin projektu „Klucz do potęgi” RPMA.10.01.01-14-7358/16

Dokumenty rekrutacyjne